DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaşlılarda Beslenme * YBP   257 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU GÖZÜYEŞİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Beslenmenin temelini oluşturan öğeleri bilmek,bazı özel durumlardaki beslenme özelliklerini,bunların yaşlı sağlığına etkilerini değerlendirmek ve bu bilgilerini uygulamaya dönüştürerek yaşlı bireylerin beslenmesinde ihtiyaç duyulan yardım gereksinimini karşılamaktır.
Dersin İçeriği
1. Beslenmeye giriş ve Besin Öğeleri 2.Kronik hastalıklarda beslenme 3. Beslenmenin yaşlılık ile ilişkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
X
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
X
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
X
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beslenmeye giriş, Besin Öğeleri, Karbonhidratlar Soru-cevap
2 Proteinler ,yağlar ve vitaminler Soru-cevap
3 Su ve minareller Soru-cevap
4 Besin grupları ve besin piramidi Soru-cevap
5 İçecekler , Probiyotikler ve Özellikleri Soru-cevap
6 Yeterli ve Dengeli Beslenme İlkeleri, Yaşlılarda Beslenme Özellikleri Soru-cevap
7 Enerji Gereksinimi, İdeal Boy ve Kilo Soru-cevap
8 Ara Sınav Soru-cevap
9 Posa ve yaşlıda posalı gıdalarla beslenme Soru-cevap
10 Malnütrisyon ve Yaşlanma Anoreksisi Soru-cevap
11 Obezite ve Yol Açtığı Hastalıklar Soru-cevap
12 Diyabette Beslenme Soru-cevap
13 Böbrek Hastalıklarında Beslenme Soru-cevap
14 Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda Beslenme Soru-cevap
15 Konu Tekrarı Soru-cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Baysal A, 2009,Genel Beslenme,Hatipoğlu yayınevi,Ankara.

2.Arıoğlu S, 2006,Geriatri ve Gerontoloji, MN Medikal,Nobel kitabevi,İstanbul

3.Samur G,Yıldız E,Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıklar / Hipertansiyon, Sağlık Bakanlığı Yayını,Ankara,2008. 4.Rakıcıoğl N, Yaşlılarda Sağlıklı Beslenmede Posanın Önemi,Gebam bülten 2006.