DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Geriontoloji * YBP   167 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri YOK
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU GÖZÜYEŞİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşlılığın tarihçesinden başlayarak yaşlılık bilimini öğrenerek dünyada ve Türkiyede yaşlılığa bakışın nasıl olduğunu, yaşlılıkta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik politikaları bilmek,yaşlılarla ilgili dernek, kurum ve kuruluşları ve yaşlıları ilgilendiren kanun ve yönetmelikleri öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Yaşlılığın ve yaşlılık biliminin kapsamlı incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
X
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
X
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
X
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
X
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi Kaynak ders notları ve ders sunuları
2 Geriatri ve Gerontoloji tanımlamaları Kaynak ders notları ve ders sunuları
3 Yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimler Kaynak ders notları ve ders sunuları
4 Türkiyede ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
5 Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi Kaynak ders notları ve ders sunuları
6 Yaşlılarda sık görülen sorunlar I Kaynak ders notları ve ders sunuları
7 Yaşlılarda sık görülen sorunlar II Kaynak ders notları ve ders sunuları
8 Ara Sınav
9 Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumu Kaynak ders notları ve ders sunuları
10 Yaşlanma teorileri I Kaynak ders notları ve ders sunuları
11 Yaşlanma teorileri II Kaynak ders notları ve ders sunuları
12 Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları Kaynak ders notları ve ders sunuları
13 Yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri Kaynak ders notları ve ders sunuları
14 Türkiyede yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikler Kaynak ders notları ve ders sunuları
15 Konu tekrarı Kaynak ders notları ve ders sunuları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Akgün S,Erdal R,Yaşlılık Kavramı ve yaşlıya yaklaşım,Temel Geriatri,güneş kitabevi,2007 2.Tarihte yaşlılık,Erişim; http://www.bilgiustam.com/yasli-insanlarin-toplumdaki-yeri/ 3.Geriatriye giriş,Erişim; www.geriatri.hacettepe.edu.tr/soru/geriatri.doc - Benzer
4.Akın G,Her Yönüyle Yaşlılık,Palme yayıncılık,Ankara,2006,
5.Cangöz B,Ulaç S,Yaşlılık döneminde meydana gelen psikolojik değişiklikler,Temel Geriatri,Güneş kitabevi, 6.Karadakovan A,Aslan F E,Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım,nobel kitabevi,2010 7.Türkiye’de yaşlılık alanındaki sosyal hizmet uygulamaları, Erişim;http://www.huzurevleri.org.tr/docs/shcek_yasliliga_genel_bakis.pdf