DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Sosyolojisi SHS   213 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Sosyal Çalışmacı Ramazan ALTUNÖZ
Dersi Verenler
Sosyal ÇalışmacıRAMAZAN ALTUNÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplumsal yapıyı ve sağlık sosyolojisini öğrenerek yaşlı bakım alanıyla ilişkisini kurup daha iyi bir bakım süreci ve proğramı oluşturup yürütebilmeye katkı sağlamak.
Dersin İçeriği
Sosyoloji, sağlık sosyolojisi, sağlık kurumları, hasta, hekim ve sağlık kurumları kavramları. Ayrıca bunların hem birbiriyle hemde toplumla olan ilişkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyoloji ve Sağlık sosyolojisi ile ilgili temel kavramlarını açıklar
2) Sağlık sosyolojisinin tarihsel gelişimini ve sağlığın sosyal belirleyicilerini açıklar.
3) Geleneksel ve modern tıbbın özelliklerini tanımlar
4) Hasta-hekim-hemşire, ve diğer sağlık çalışanlarının ilişkilerini ve bunların sosyolojik rollerini açklar.
5) Aile ve Aile çeşitlerini tanımlayıp açıklar.
6) Sosyal sistemde hastalık ve sağlığın yeriniv açıklar
7) Hasta statüsü ve rolünün bireyin toplumsal yaşamında oluşturduğu değişiklikleri açıklar
8) Siyaset, Kültür, sağlık-hastalık ilişkisini tanımllar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
X
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
X
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
X
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
X
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyolojinin tanımı, özellikleri. Sosyolojinin diğer birimlerle ilişkisi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bir bilim olarak sosyoloji nedi Sosyolojinin konusu ve alanı ve Sosyolojinin dalları nelerdir İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Toplum nedir Toplumsal yapıyı oluşturan ögeler nelerdir Rol, statü, grup, kurum gibi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Sağlık açısından hasta ve hastalık . Sosyolojik açıdan hasta ve hastalık, Hasta statüsü ve rolü İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Türkiyede sağlık Türkiyenin toplumsal yapısı, sağlık politikaları İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Hastalıkların toplumun sosyal yapısıyla ilişkisi. Kültür, sağlık-hastalık ilişkisi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Aile ve aile kavramı, Hasta ailesi, aile hekimliği, koruyucu hekimlik, halk sağlığı kavramları İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Sağlık eğitimi ve sisteminin sosyal yapı içerisindeki yeri İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Yoksulluk, işsizlik, boşanma, şiddet gibi sosyal olguların sağlık-hastalık ilişkisi Yaş ve cinsiyetin etkisi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Hastane ve sağlık kuruluşlarının örgütsel yönetsel yapısı. Doktor, hemşire, diyetisyen vb. sağlık personelleri İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
12 Sosyal etyoloji. Hastalığın sosyal ekolojisi. Klinik sosyoloji. Sosyal Epidemiyoloji. Medikal demografi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Sağlık Bakım Sistemi Ulusal ve Uluslararası Sağlık Kuruluşları İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sosyal statüler ve sosyal roller. Kavram tanımı. Statülerin fonksiyonları ve kazanılması İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Engelli ve Sakat Bireylerin Sağlığı ve İzlenimleri. Günümüzde etkin olan başlıca kronik hastalıkların sosyal boyutları. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuCirhinlioğlu, Zafer (2001). Sağlık Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayın.
Diğer Kaynaklar