DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Rehabilitasyon * YBP   276 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hemşire Hamide ŞİŞMAN
Dersi Verenler
Sosyal ÇalışmacıRAMAZAN ALTUNÖZ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE İNEL MANAV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlıklı yada hasta yaşlı bakımında çeşitli sosyal rehabilitasyon teknik ve ugulama becerilerinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Sosyal Rehabilitasyon tanımı ve kapsamı Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma Ev idaresi Özel ev egzersiz programları Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal sorunlar Yaşlıların karşılaştıkları ruhsal sorunlar. Yaşlıların gereksinimleri ve beklentileri Yaşlıların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamalar Yaşlılara yönelik hizmet modelleri Yaşlılarda sosyal hizmetler Yaşlılarda sosyal hizmetler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reabilitasyon ve Sosyal Rehabilitasyonun tanımı ve kapsamı İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
2 Yaşlılığın sosyal boyutu İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
3 Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
4 Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
5 Yaşlı evi nasıl olmalı ve bir yaşlı evinin idaresi nasıl yapılır İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
6 Yaşlıla yönelik özel ev egzersiz programları İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
7 Yaşlılara yönelik hobi ve boş zamanlarını değerlendirme faaliyetleri İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
8 Ara Sınav
9 Yaşlı için güvenli çevre hazırlama İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
10 Bir grup yaşlının hayatını anlatan Buna-Vista social club filmini izlemek Film izleme ortamı hazırlama
11 Filmin sosyal rehabilitasyon ilkeleri kapsanımda değerlendirme ve tartışmasını yapmak İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
12 Avrupada yaşlıların durumunu ortaya koyan Arrugas adlı animasyon filmini izlemek. Film izleme ortamı hazırlama
13 Arrugas filminin sosyal rehabilitasyon ilkeleri çerçevesinde genel değerlendirmesini yapmak İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
14 Dünyadan yaşlılara yönelik sosyal rehabilitasyon proje örnekleri ve tartışmaları İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
15 Dünyadan yaşlılara yönelik sosyal rehabilitasyon proje örnekleri ve tartışmaları-2 İlgili kaynaklardan konunun araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuHoca tarafından derlenen ders notları
Sevil t. Hüseyin ´yaşlılığın Sosyal Anatomisi´ SABEV Yayınları NO:8 Mart 2005 Ankara
www.kaganyucel.com/ders-notlari
Diğer Kaynaklar