DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Yönetimi * YBP   280 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık hizmetleri yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Sağlık, sağlık hizmetleri ve yönetim kavramları. Sağlık hizmetlerinin kullanımı ve kullanımını etkileyen faktörler.Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu hastaneler Birliği, Halk sağlığı kurumunun görev, sorumluluk ve organizasyon yapılarıHastane tanımı, hastanelerin sınıflandırılması, organizasyon yapıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
X
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
X
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
X
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
X
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
X
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlığın tanımı, sağlık değer yargıları Ders Notu Okuma
2 Sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran özellikler Ders Notu Okuma
3 Sağlık arz ve talebi Ders Notu Okuma
4 Sağlık hizmetlerinin amaçları Ders Notu Okuma
5 Sağlık hizmetlerinin organizasyonu Ders Notu Okuma
6 Ülkemizde genel sağlık sistemi Ders Notu Okuma
7 Gelişmiş ülkelerde genel sağlık sistemi, Sağlık teşkilatı, ulusal sağlık politikası Ders Notu Okuma
8 Ara sınav Ders Notu Okuma
9 Sağlık hizmet birimleri ve fonksiyonları Ders Notu Okuma
10 Sağlık hizmetlerinde insan gücü planlaması Ders Notu Okuma
11 Sağlık hizmetlerinde sağlık ekibi ve yönetimi Ders Notu Okuma
12 Sağlık hizmetlerinin finansmanı Ders Notu Okuma
13 Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kullanımı, yirmi birinci yüzyıl hedefleri Ders Notu Okuma
14 Çeşitli sağlık sistemleri, gelişmiş ülkeler ve Türkiye sağlık göstergelerinin kıyaslanması Ders Notu Okuma
15 Hastane tanımı, hastanelerin sınıflandırılması, organizasyon yapıları Ders Notu Okuma
16-17 Final Sınavı Ders Notu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Osman Hayran, Haydar Sur, Yüce Yayımları. 1998,istanbul. 2.Ak, Bilal.(1990). Hastane Yönetimi, Ankara, Özkan Matbaacılık. 3.Şahin, Ümit. (2000). Hastane İşletmeciliği, Eskişehir, Kültür Yayınları N0:1 4.Güleş, H.K. ve Özata, M. (2005).Sağlık Bilişim Sistemleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. 5.Eren Nevzat. (1989). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, 4. Baskı, Ankara, Hatiboğlu Yayınları N0:4 6.Benli, D ve Özalp, H. (1998). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Ankara, Somgür Yayıncılık. 7. Akar, Ç. ve Özalp, H. (2000). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Ankara, Somgür Yayıncılık