DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil 2 SHS   228 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Meral KURT
Dersi Verenler
MERAL KURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk ve Acil Yardım ile Yaşlı Bakımı programı öğrencileri karşısındakini anlayacak ve cevap verebilecek düzeyde ingilizce bilgisine sahip olacaktır
Dersin İçeriği
temel zaman bilgileri hastane bölümleri ve çalışanları vücudumuz septomlar ve hayati bulgular ağrılar acil servis ve ambulans hizmetleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel zamanlar
2) Temel zamanlar
3) Sayılabilen ve sayılamayan isimler var yok
4) Sayılabilen ve sayılamayan isimler var yok
5) Hastane bölümleri ve çalışanları
6) Hastane bölümleri ve çalışanları
7) Vücudumuz
8) Sınav
9) Semptomlar ve hayati bulgular
10) Semptomlar ve hayati bulgular
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel zamanlar Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
2 Temel zamanlar Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
3 Sayılabilen ve sayılamayan isimler var yok Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Sayılabilen ve sayılamayan isimler var yok Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Hastane bölümleri ve çalışanları Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Rol Oynama
Benzetim
6 Hastane bölümleri ve çalışanları Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Vücudumuz Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Rol Oynama
8 Ara Sınav
9 Semptomlar ve hayati bulgular Konu anlatımı
10 Semptomlar ve hayati bulgular Konu anlatımı
11 Ağrılar Konu anlatımı
12 Ağrılar Konu anlatımı
13 Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri Konu anlatımı
14 Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri Konu anlatımı
15 Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar