DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaratıcı Drama SHS   230 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
HÜSEYİN İNAN BİÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitimde dramanın ne olduğu ve kendi alanlarında nasıl yararlanacakları konusunda bilgi vermektir. Buna ek olarak bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Eğitimde dramanın ne olduğunu açıklama, ilişkili diğer kavramlarla (psiko drama, yaratıcı drama, drama-oyun, vb.) farklarını ortaya koyma,çocuklarla dramanın tarihçesi, eğitimde dramanın yapılandırılması ve aşamaları, yaş grupları ve uygulama alanlarına göre eğitimde drama, eğitimde dramanın ortamı, öğretmen nitelikleri, eğitimde drama teknikleri, değerlendirme, eğitimde dramanın kullanımına ilişkin örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaratıcılığın gelişmesini ve çok yönlü kullanılmasını sağlar
2) Karar verme gücünü artırır
3) Bireylerle olumlu iletişim kurma becerilerini artırır
4) Hayal gücünü geliştirir
5) Kendini başkasının yerine koyma (empati) becerisini geliştirir
6) Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanmayı sağlar
7) Problemlerin çözümünde çeşitli yolların olabileceğini görebilmeyi sağlar
8) Durağan olma yerine etkin ve katılımcı olmayı sağlar
9) Kendini kontrol etme becerisini artırır
10) Duygu ve düşüncelerini sözel ve bedensel ifade edebilme becerisini artırır
11) Duyarlı olmayı sağlar
12) Yaşamda karşılaşılabilecek değişik durumlara hazır olma becerisini artırır
13) Grupla birlikte hareket edebilme yetisi kazandırır
14) Neden-sonuç ilişkisi kurabilme yetisini geliştirir
15) Yaratıcılığın ve hayal gücü gelişiminin önünü açar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma Yok Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
2 Dersin tanıtılması Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Yaratıcı dramanın tarihçesi Ders notu Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 yaratıcı dramanın öğeleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Yaratıcı Dramanın Aşamaları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Doğaçlama ve rol çalışması Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
7 Doğaçlama ve rol çalışması Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav All course notes Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Grup çalışması Ders notu Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
10 Grup çalışması Ders notu Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Role giriş Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
12 Rol Çalışması Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
13 Tematik rol Çalışması Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 Grup egzersizleri Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
15 Grup egzersizleri Ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar