DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kronik Hastalıklar Bilgisi * YBP   162 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülçin DAĞLIOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLÇİN DAĞLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşlılıkta görülen kronik hastalıkları tanıma ve kronik hastalıkların yaşlılık üzerindeki etkilerini öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Yaşlılıkta görülen kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, nefrolojik sistem, endokrinolojik ve hematolojik sistemin kronik hastalıkları. Yaşlılıkta görülen kanserler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
X
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
X
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
X
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
X
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
X
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
X
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
X
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
X
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
X
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
X
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
X
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
X
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
X
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
X
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Kaynak ders notları ve ders sunuları
2 Kardiyovasküler sistem hastalıkları; kalp yetmezliği, koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, periferik damar hastalıkları Kaynak ders notları ve ders sunuları
3 Kardiyovasküler sistem hastalıkları; kalp yetmezliği, koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, periferik damar hastalıkları Kaynak ders notları ve ders sunuları
4 Kardiyovasküler sistem hastalıkları; kalp yetmezliği, koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, periferik damar hastalıkları Kaynak ders notları ve ders sunuları
5 Solunum sistemi hastalıkları; KOAH, astım, venöz tromboembolizm Kaynak ders notları ve ders sunuları
6 Solunum sistemi hastalıkları; KOAH, astım, venöz tromboembolizm Kaynak ders notları ve ders sunuları
7 Solunum sistemi hastalıkları; KOAH, astım, venöz tromboembolizm Kaynak ders notları ve ders sunuları
8 Ara Sınav
9 Diabetes Mellitus Kaynak ders notları ve ders sunuları
10 Diabetes mellitus Kaynak ders notları ve ders sunuları
11 Nefrolojik sistem hastalıkları; akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, prostat hastalıkları, erektil disfonksiyon Kaynak ders notları ve ders sunuları
12 Nefrolojik sistem hastalıkları; akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, prostat hastalıkları, erektil disfonksiyon Kaynak ders notları ve ders sunuları
13 Hematolojik hastalıklar; lösemi ve lenfomalar Kaynak ders notları ve ders sunuları
14 Hematolojik hastalıklar; lösemi ve lenfomalar Kaynak ders notları ve ders sunuları
15 Yaşlılık ve kanser Kaynak ders notları ve ders sunuları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1-Kutsal Y G,Temel Geriatri,güneş kitabevi,2007


2- Arıoğlu S, Geriatri ve gerontoloji,nobel,2006