DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geriatrik Psikiyatri * YBP   286 4 2 4 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hemşire Hamide ŞİŞMAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE İNEL MANAV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, insan davranışlarını ve davranış bozukluluklarını, ruh sağlığı ve yaşlılıkta sık görülen ve diğer ruhsal bozuklukları ele alır. Yaşlı bireylerin ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri ve ruh sağlığını etkileyen değişkenleri dikkate alarak fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunları önleyici, iyileştirici, rehabilite edici yaklaşımları uygulama becerisi kazanmayı ve bireyin baş etme güçlerini geliştirmeyi öğretir.
Dersin İçeriği
1. Dersin Sunumu, Ruh Sağlığı, Ruhsal Bozukluk 2. Biyopsikososyal Boyutlarıyla Insan ve Insan Davranışlarının Psikodinamik Temelleri (Hatırlatma). Benliğin Savunma Düzenekleri 3. Ruhsal Gelişim Dönemleri, Olgunlaşma Dönemi ve Yaşlılık Sürecindeki Psikolojik Değişiklikler 4.Ruhsal Hastalıklarda Görülen Genel Belirtiler 5. Yardım Edici İletişim 6. Duygulanım Bozukluğu Olan Yaşlı Bireyler ve Yaklaşım 7. Nevrotik Stresle İlgili Somatoform Bozukluklar I - II 8. Madde Bağımlılığı ve Kötüye Kullanım, Kronik Alkolizm ve Yaklaşım 9. Psikiyatride Etik ve Yasal Sorunlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
X
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
X
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Sunumu, Ruh Sağlığı, Ruhsal Bozukluk Kaynak ders notları ve ders sunuları
2 Biyopsikososyal Boyutlarıyla Insan ve Insan Davranışlarının Psikodinamik Temelleri Benliğin Savunma Düzenekleri Kaynak ders notları ve ders sunuları
3 Olgunlaşma Dönemi ve Yaşlılık Sürecindeki Psikolojik Değişiklikler Kaynak ders notları ve ders sunuları
4 Ruhsal Hastalıklarda Görülen Genel Belirtiler I Kaynak ders notları ve ders sunuları
5 Ruhsal Hastalıklarda Görülen Genel Belirtiler II Kaynak ders notları ve ders sunuları
6 Yardım Edici İletişim I Kaynak ders notları ve ders sunuları
7 Yardım Edici İletişim I Kaynak ders notları ve ders sunuları
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları
9 Duygulanım Bozukluğu Olan Yaşlı Bireyler ve Yaklaşım Kaynak ders notları ve ders sunuları
10 Nevrotik Stresle İlgili Somatoform Bozukluklar I Kaynak ders notları ve ders sunuları
11 Nevrotik Stresle İlgili Somatoform Bozukluklar II Kaynak ders notları ve ders sunuları
12 Madde Bağımlılığı ve Kötüye Kullanım, Kronik Alkolizm ve Yaklaşım Kaynak ders notları ve ders sunuları
13 Psikotik Bozukluklar Kaynak ders notları ve ders sunuları
14 Psikiyatride Etik ve Yasal Sorunlar Kaynak ders notları ve ders sunuları
15 Değerlendirme Kaynak ders notları ve ders sunuları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak ders notları ve ders sunuları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. www. gebam.hacettepe.edu.tr
2. Kutsal YG. Temel Geriatri. Ankara: Güneş Kitabevleri, 2007
3. Arıoğlu S. Geriatri ve Gerontoloji. Ankara: MN Medikal&Nobel Tıp Kitap Sarayı, 2006.