DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlıklı hastane ortamı Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
2 Yaşlılıkta işitme problemleri ve bakım uygulamaları Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
3 Yaşlılıkta görme problemleri ve bakım uygulamaları Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
4 Yaşlılıkta üriner ve fekal inkontinans problemleri ve bakım uygulamaları Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
5 Yaşlılıkta iyatrojenik problemler Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
6 Kırılgan yaşlılık ve özellikleri Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
7 Yaşlılık döneminde yaşanan sorunlara yönelik seminer çalışmaları Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Grup Çalışması Yazılı Sınav
Ödev
9 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1-Arıoğlu S, Geriatri ve gerontoloji,nobel,2006
2-Gacar N,Adı Eylül Sağlık Bilimlerinde Yaşlılık,nobel tıp kitabevi,2009 3-Karadakovan A,Aslan F E,Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım,nobel kitabevi,2010 4-Sağlıklı hastane ortamı, Erişim;www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/EHSM/1207/unite03.pdf