DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer YBP   260 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hemşire Hamide ŞİŞMAN
Dersi Verenler
HemşireDUDU ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşlı bireylerin bütüncül yaklaşımla bakımında, temel kavram ve ilkeleri açıklama ve bunlarla ilgili teknik ve yöntemler ile ilgili temel bilgileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Sağlıklı hastane ortamı, Yaşlılıkta işitme problemleri ve bakım uygulamaları, Yaşlılıkta görme problemleri ve bakım uygulamaları, Üriner ve Fekal İnkontinans, Yaşlılıkta iyatrojenik problemler, Kırılgan yaşlılık ve özellikleri, Yaşlılık döneminde yaşanan sorunlara yönelik seminer çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlıklı hastane ortamının özelliklerini açıklar.
2) Yaşlılıkta görülen işitme problemlerinde bakım uygulamalarını bilir.
3) Yaşlılıkta görülen görme problemlerinde bakım uygulamalarını açıklar.
4) Yaşlılıkta görülen üriner ve fekal inkontinans problemlerinde bakım uygulamalarını bilir.
5) Yaşlılıkta iyatrojenik problemleri ve kırılganlığı tanımlar, kırılgan yaşlıda temel sağlık sorunlarını listeler.
6) Seminer sunumlarını hazırlar ve yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)