DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Geriontoloji YBP   167 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri YOK
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşlılığın tarihçesinden başlayarak yaşlılık bilimini öğrenerek dünyada ve Türkiyede yaşlılığa bakışın nasıl olduğunu, yaşlılık sürecinde meydana gelen değişimleri,sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik politikaları bilmek,yaşlılarla ilgili dernek, kurum ve kuruluşları ve yaşlıları ilgilendiren kanun ve yönetmelikleri öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Yaşlılık ve yaşlanma sürecindeki değişimlerin kapsamlı incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geriatri ve gerontolojiyi tanımlar.
2) Türkiyede ve dünyada yaşlılığın demografik durumunu açıklar.
3) Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumunu betimler.
4) Yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetlerini özetler.
5) Türkiyede yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir.
6) Vücut sitemlerine ait normal fizyolojiyi bilir
7) Yaşlanma sürecindeki fizyolojik değişimleri bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
X
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
X
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
X
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
X
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
X
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
X
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
X
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
X
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
X
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yaşlılığın tanımı,Geriatri ve Gerontoloji tanımlamaları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
2 Türkiye' de ve dünyada yaşlıların durumu Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
3 Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Örnek Olay
4 insanda fizyolojik yaşlanmaya genel bakış Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
5 Kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
6 Kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve yaşlanma II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
7 Solunum sistemİ fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Sindirim Sistemi fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
10 Sindirim Sistemi fizyolojisi ve yaşlanma II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
11 Üriner Sistem fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
12 Üriner Sistem fizyolojisi ve yaşlanma II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
13 Endokrin Sistemi fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
14 Endokrin Sistemi fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
15 Üreme Sistemi fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Akgün S,Erdal R,Yaşlılık Kavramı ve yaşlıya yaklaşım,Temel Geriatri,güneş kitabevi,2007 2.Tarihte yaşlılık,Erişim; http://www.bilgiustam.com/yasli-insanlarin-toplumdaki-yeri/ 3.Geriatriye giriş,Erişim; www.geriatri.hacettepe.edu.tr/soru/geriatri.doc - Benzer
4.Akın G,Her Yönüyle Yaşlılık,Palme yayıncılık,Ankara,2006,
5.Cangöz B,Ulaç S,Yaşlılık döneminde meydana gelen psikolojik değişiklikler,Temel Geriatri,Güneş kitabevi, 6.Karadakovan A,Aslan F E,Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım,nobel kitabevi,2010 7.Türkiye’de yaşlılık alanındaki sosyal hizmet uygulamaları, Erişim;http://www.huzurevleri.org.tr/docs/shcek_yasliliga_genel_bakis.pdf