DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yaşlılığın tanımı,Geriatri ve Gerontoloji tanımlamaları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
2 Türkiye' de ve dünyada yaşlıların durumu Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
3 Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Örnek Olay
4 insanda fizyolojik yaşlanmaya genel bakış Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
5 Kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
6 Kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve yaşlanma II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
7 Solunum sistemİ fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Sindirim Sistemi fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
10 Sindirim Sistemi fizyolojisi ve yaşlanma II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
11 Üriner Sistem fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
12 Üriner Sistem fizyolojisi ve yaşlanma II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
13 Endokrin Sistemi fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
14 Endokrin Sistemi fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
15 Üreme Sistemi fizyolojisi ve yaşlanma I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Akgün S,Erdal R,Yaşlılık Kavramı ve yaşlıya yaklaşım,Temel Geriatri,güneş kitabevi,2007 2.Tarihte yaşlılık,Erişim; http://www.bilgiustam.com/yasli-insanlarin-toplumdaki-yeri/ 3.Geriatriye giriş,Erişim; www.geriatri.hacettepe.edu.tr/soru/geriatri.doc - Benzer
4.Akın G,Her Yönüyle Yaşlılık,Palme yayıncılık,Ankara,2006,
5.Cangöz B,Ulaç S,Yaşlılık döneminde meydana gelen psikolojik değişiklikler,Temel Geriatri,Güneş kitabevi, 6.Karadakovan A,Aslan F E,Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım,nobel kitabevi,2010 7.Türkiye’de yaşlılık alanındaki sosyal hizmet uygulamaları, Erişim;http://www.huzurevleri.org.tr/docs/shcek_yasliliga_genel_bakis.pdf