DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişisel Başarı Yöntemleri SHS   212 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Sedefgül YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.SEDEFGÜL YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.SEDEFGÜL YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişisel başarının arttırılması için gereken bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Kişisel başarı yöntemleri hakkında bilgilerin verilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kişisel hayat planının nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olur.
2) Bireysel kariyer planlaması hakkında bilgi sahibi olur.
3) Kişisel swot analizlerini açıklar.
4) Verimli çalışma teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
5) CV hazırmala hakkında bilgi sahibi olur.
6) Mülakatta başarının yollarını açıklar.
7) Etkili dinleme ve not tutmanın önemini açıklar.
8) İletişim becerilerini açıklar.
9) Toplantı yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
10) Sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
11) Stres yönetimihakkında bilgi sahibi olur.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
X
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
X
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Kişisel Hayat Planı Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Kişisel Hayat Planı Örneği Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Bireysel Kariyer Planı Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Kişisel Swot Analizi Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Verimli Çalışma Teknikleri Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 CV Hazırlama Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Ödev teslimi Ödev
9 Mülakatta Başarı Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Etkili Dinleme ve Not Tutma Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 İletişim Becerileri Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Toplantı Yönetimi Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Sunum Teknikleri Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Stres Yönetimi Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Kişisel Başarı Hikayeleri Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev teslimi Ödev

KAYNAKLAR
Ders NotuDers sunumu ve notları
Diğer Kaynaklar