DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlığın tanımı, sağlık değer yargıları Ders Notu Okuma Anlatım
2 Sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran özellikler Ders Notu Okuma Anlatım
3 Sağlık arz ve talebi Ders Notu Okuma Anlatım
4 Sağlık hizmetlerinin amaçları Ders Notu Okuma Anlatım
5 Sağlık hizmetlerinin organizasyonu Ders Notu Okuma Anlatım
6 Ülkemizde genel sağlık sistemi Ders Notu Okuma Anlatım
7 Gelişmiş ülkelerde genel sağlık sistemi, Sağlık teşkilatı, ulusal sağlık politikası Ders Notu Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notu Okuma
9 Sağlık hizmet birimleri ve fonksiyonları Ders Notu Okuma Anlatım
10 Sağlık hizmetlerinde insan gücü planlaması Ders Notu Okuma Anlatım
11 Sağlık hizmetlerinde sağlık ekibi ve yönetimi Ders Notu Okuma Anlatım
12 Sağlık hizmetlerinin finansmanı Ders Notu Okuma Anlatım
13 Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kullanımı, yirmi birinci yüzyıl hedefleri Ders Notu Okuma Anlatım
14 Çeşitli sağlık sistemleri, gelişmiş ülkeler ve Türkiye sağlık göstergelerinin kıyaslanması Ders Notu Okuma Anlatım
15 Hastane tanımı, hastanelerin sınıflandırılması, organizasyon yapıları Ders Notu Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Osman Hayran, Haydar Sur, Yüce Yayımları. 1998,istanbul. 2.Ak, Bilal.(1990). Hastane Yönetimi, Ankara, Özkan Matbaacılık. 3.Şahin, Ümit. (2000). Hastane İşletmeciliği, Eskişehir, Kültür Yayınları N0:1 4.Güleş, H.K. ve Özata, M. (2005).Sağlık Bilişim Sistemleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. 5.Eren Nevzat. (1989). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, 4. Baskı, Ankara, Hatiboğlu Yayınları N0:4 6.Benli, D ve Özalp, H. (1998). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Ankara, Somgür Yayıncılık. 7. Akar, Ç. ve Özalp, H. (2000). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Ankara, Somgür Yayıncılık