DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Yönetimi YBP   280 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık hizmetleri yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Sağlık, sağlık hizmetleri ve yönetim kavramları. Sağlık hizmetlerinin kullanımı ve kullanımını etkileyen faktörler.Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu hastaneler Birliği, Halk sağlığı kurumunun görev, sorumluluk ve organizasyon yapılarıHastane tanımı, hastanelerin sınıflandırılması, organizasyon yapıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Sağlık hizmetlerinin genel yapısını, konseptinin açıklar. Ülkelerarası sağlık hizmetleri yönetimi ve finansman yönetimini açıklar
2) 2-Sağlık hizmetlerinin kullanımını ve etkileyen faktörleri açıklar
3) 3-Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları tanır
4) 4-Sağlık sistemi ve alt sistemlerini açıklar
5) 5-Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmalarını koordine edebilir.
6) 6-Sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat hakkında fikir sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)