DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları 1 YBP   165 1 4 5 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hemşire Dudu ALPTEKİN
Dersi Verenler
HemşireDUDU ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
HemşireHAMİDE ŞİŞMAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşlı bireylerin bütüncül yaklaşımla bakımında, temel kavram ve ilkeleri açıklama ve bunlarla ilgili teknik ve yöntemleri uygulama becerisi kazanmaktır.
Dersin İçeriği
İnsan-hasta ve Sağlık Bakım Çevresi, Yaşlının Temel Gereksinimleri, Enfeksiyon Kontrolü,Temel Fizyolojik Gereksinimler , Yaşlılarda Hereket Gereksinimi , Hayati Belirtiler 7. Yaşlılarda İlaç Uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan, sağlık, hastalık, yaşlılık ve çevre kavramlarını açıklar ve insan sağlığı açısından çevrenin önemini belirtir
2) Geriatri ekip çalışmasını, geriatri ekibinin üyelerini ve Yaşlı Bakım Teknikeri, sorumluluk ve çalışma alanlarını açıklar
3) Yaşlının enfeksiyonlardan korunmasında temel kavramları açıklar, bunlarla ilgili teknik ve yöntemleri uygular
4) Yaşlı bireylerdeki fizyolojik ve psikolojik değişiklikler doğrultusunda bireysel hijyen uygulamalarını yapar
5) Yaşlı bireylerin hareket gereksinimini karşılamasına yardım eder
6) Hayati bulguları değerlendirir
7) İlaçların uygulanmasına yardım eder
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
X
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
X
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
X
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
X
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
X
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
X
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
X
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
X
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
X
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
X
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
X
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
X
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
2 İnsan-hasta ve Sağlık Bakım Çevresi I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
3 İnsan-hasta ve Sağlık Bakım Çevresi II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
4 Yaşlının Temel Gereksinimleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
5 Enfeksiyon Kontrolü Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
6 Temel Fizyolojik Gereksinimler IKişisel Sağlık Kuralları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Temel Fizyolojik Gereksinimler IYaşlıda Bireysel Hijyen Gereksinimi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Yaşlılarda Hareket Gereksinimi I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
10 Yaşlılarda Hareket Gereksinimi II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
11 Yaşamsal Bulgular I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
12 Yasamsal Bulgular II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
13 Yaşlılarda İlaç Uygulamaları I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
14 Yaşlılarda İlaç Uygulamaları II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
15 Uygulama Sınavı Kaynak ders notları ve ders sunuları Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Karadakovan A,Aslan F E,Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım,nobel kitabevi,2010 7.Türkiye’de yaşlılık alanındaki sosyal hizmet uygulamaları,