DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları SHS   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar ETİZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplumun ihtiyaçlarına yönelik hizmet uygulamalarına ilişkin bilgi, beceri, tutum ve değer kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve beceriler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrar.
2) Sosyal ve güncel sorunların farkına varır.
3) Sosyal sorunların çözümüne yönelik projeler üretir.
4) Toplumu bilgilendirme adına düzenlenen konferans, panel, kongre vb. etkinliklere gönüllü olarak katılır.
5) Okullarımızda topluma hizmet uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerin gerekliliğini kavrayabilir düzeye ulaşır.
6) Sosyal sorumluluklarının farkına varır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
X
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
X
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
X
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
X
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Topluma hizmet uygulamalarının tanımı ve önemi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
2 Toplumun güncel sorunlarını belirleme Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
3 Projenin tanımı ve proje hazırlama aşamaları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
4 Bireysel rapor, etkinlik raporu ve proje raporu hazırlamaya ilişkin bilgiler-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
5 Bireysel rapor, etkinlik raporu ve proje raporu hazırlamaya ilişkin bilgiler-II Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
6 Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projelerin tartışılması-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
7 Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projelerin tartışılması-II Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav İşlenen konulara kaynaklardan ve ders notlarından hazırlanmak Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-I Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
10 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-II Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
11 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-I Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
12 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-II Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
13 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-III Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
14 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-IV Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
15 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-V Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Projelerin sunumu Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1- Avaroğulları, M. (2009). Yurt DıĢında Topluma Hizmet Uygulamalarına Genel BakıĢ. Topluma Hizmet
Uygulamaları. (Edt. B. Aksoy, T. Çetin ve Ö.F. Sönmez). Ankara: Pegem Akademi. 21-53.
2- Coşkun, H. (2009). Toplum Hizmet Uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.