Course Content
WeekTopicsStudy Materials _ocw_rs_drs_yontem
1 Course Overview and Explanation of the Proceeding of the Course
2 The Concept of Ethics, Ethics and Moral *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
3 Contepts Associated with Ethics *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
4 Ethics-Law Relation, Deontology-Health Legislation *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
5 Profession-Professional Ethics, Medicine-Medical Ethics *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
6 Medical Ethics *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
7 Principles of Medical Ethics *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
8 Principles of Medical Ethics *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
9 Midterm Exam
10 Ethics Committees *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
11 Human Rights and Patient's Rights *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
12 Ethical Problems-Dilemmas *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
13 Euthanasia and Terminating the Pregnancy *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
14 Reproductive Aid and Organ Donation *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
15 Evaluation of the Course *Kadıoğlu S. Çukurova University Vocational School of Health Services Presentation Notes from Deontology and Medical Ethics, 2012.
16-17 Final Exam

Recommended or Required Reading
TextbookKadıoğlu S. Etik Hakkında Kısa Bir Yazı. Güney Mimarlık Dergisi, 2014; (17): 40-42.
Additional Resources
1-Kadıoğlu S. Etik Hakkında Kısa Bir Yazı. Güney Mimarlık Dergisi, 2014; (17): 40-42.
2-Yıldırım G, Kadıoğlu S. Etik ve Tıp Etiği Kavramları. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2007; 29 (2): 7-12.
3-Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Deontoloji ve Tıbbi Etik Notları, 2012.
4-Ersoy N, Aydın E. Tıbbi Etikte "Yararlılık İlkesi". Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 1994; 2(2):57-60.
5-Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi, 2006.
6-Yıldırım G. Sağlık Profesyonellerinin Etik Kavramından Anladıkları ve Kuramsal Etik Çalışması Yapanlardan Bekledikleri. Danışman Kadıoğlu S. Doktora Tezi, Çukurova Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2008.
7-Arda B, Şahinoğlu Pelin S. Tıbbi Etik: Tanımı, İçeriği, Yöntemi ve Başlıca Konuları. Ankara Tıp Mecmuası, 1995; 48: 323-336.
8-Demirhan Erdemir A. Tıpta Etik ve Deontoloji; Yirmbirinci Yüzyılda. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2011.