DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı, Tıbbi Terminoljiye giriş, tarihçe
2 Dilbilimsel açıdan tıp terimleri Ders notlarının okunması
3 Tıp terminolojisinde ek, ön ek, son ek kavramları, eponim, akronim kelimeler, kısaltmalar Ders notlarının okunması
4 Uluslar arası terimlerin ulusal dillere aktarılması (Alıntılama, Aktarma, Tercüme etme) Ders notlarının okunması
5 Hasta takibinde kullanılan özel terimler Ders notlarının okunması
6 Temel patolojik terimler, Temel semptomatik terimler Ders notlarının okunması
7 Temel anatomik terimler, İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler Ders notlarının okunması
8 Ara Sınav
9 Sindirim sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler. Ders notlarının okunması
10 Kardiyovasküler sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler. Ders notlarının okunması
11 Solunum sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması
12 Boşaltım sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması
13 Hareket sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması
14 Sinir ve endokrin sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması
15 Genital sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu1. Arslantaş D., Özbabalık D., Naçar M., Arslantaş A., Aslan D., Erol K., Adapınar B., Ünsal A. Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri ,Eskişehir, 2012.
2.Artuoğlu,M.A. ,Kaplan,A.,Yılmaz A.Tıbbi Terminoloji, Denge Matbaa, Ankara,2004.
Diğer Kaynaklar