DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Terminoloji * IAY   173 1 1 1 1

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLÇİN DAĞLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; tıp terminolojisinin temel esaslarını kavratmak, hareket sistemi, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, merkezi sinir sistemi, dolaşım sistemi, ürogenital sistem ve diğer organlarla ilgili tıbbi terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlilikleri kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Bilgi:Tıp terminolojisi ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir. Tıbbi terminolojinin temel öğelerinin yazılışını, okunuşunu ve anlamlarını bilir.Beceri:Yaşlı ve yaşlı sağlığı ile ilgili tıbbi terimleri kavrayabilir. Sistemlere ait tıbbi terimleri kavrayarak durum değerlendirmesi yapabilir. Tıbbi terminoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. Mesleki yeterlilik.Sağlık alanında hizmet sunduğu sağlık kurum ve kuruluşlarında hem kendi meslektaşları hem de diğer sağlık elemanları ile iletişimde ortak dil olarak tıbbi terminoloji dilini yeterli düzeyde kullanabilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-