DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 3 IAS   201 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cem Yoksuler YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA TAŞCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sporun insan vücüduna kazanımlarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Sağlıklı yaşam için bedene uyğulanan sistemler üzerine çalışmak ,yeterli ve denğeli beslenmeyi öğretmek.Anrenmanın temel amacınıkavratmak. Vücut kaslarını ve eklemlerini çalıştırıcı ve kuvvetlendirici çalışmalara yönlendirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciye boş zamanlarında spor yapma alışkanlığını kazandırmak.
2) Dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmak
3) Antrenman nedir ve nasıl yüklenmeler yapılırı öğrenir.
4) Kas guruplarının çalıştırılmasını öğrenir.
5) Günlük yaşamda spor yapmayı öğrenir.
6) Sporun insan vücudundaki yapmış olduğu değişimi öğrenir.
7) Sportif terimlerle öğrenir.
8) Yanlış yapılan sportif çalışmaların vücuda ne gibi olumsuz etkileri olduğunu öğrenir.
9) Cisimleri yerden kaldırma tekniklerini öğrenir.
10) Sporun insanlar arası iletişim aracı olduğunu öğrenir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
X
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
X
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
X
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
X
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
X
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
X
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
X
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
X
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
X
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
X
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
X
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
X
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beslenmenin önemi ve dengeli beslenme Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Gösterip Yaptırma
2 Antrenmanın insan vücuduna yaptığı katkılar Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
3 Kondisyon geliştirici düz koşular ve açma germe hareketleri Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
4 Düz koşu- Kol kaslarını kuvvetlendirici hareketler Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
5 Düz koşu- Kol kaslarını kuvvetlendirici hareketler Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
6 Düz koşu- Bacak kaslarını kuvvetlendirici hareketler Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
7 Düz koşu- Bacak kaslarını kuvvetlendirici hareketler Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Düz koşu- Karın kaslarını kuvvetlendirici hareketler Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
10 Düz koşu- Karın kaslarını kuvvetlendirici hareketler Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
11 Düz koşu ve kombine vücut hareketleri Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
12 Düz koşu ve kombine vücut hareketleri Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
13 Arttırmalı düz koşular Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
14 Arttırmalı düz koşular ve kombine hareketler Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
15 Arttırmalı düz koşular ve kombine hareketler Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar