DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Acil Sağlık Hizmetleri II * IAY   154 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülçin DAĞLIOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLÇİN DAĞLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Acil Sağlık Hizmetleri II dersinde; Afetlerde temel korunma prensiplerine uymak ve acil bakım uygulamak, triyaj, kbrn riskini değerlendirmek ve yangın önleme ve yangınla mücadele etmek konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1 Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak Ve Acil Bakım Uygulamak,2 Triyaj, KBRN Riskini Değerlendirmek,3 Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak,4 Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak,5 Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak,6 Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele Etmek 7 Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri Ders notlarının Okunması
2 Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak Ders notlarının Okunması
3 Afetlerde Acil Bakım Uygulamak Ders notlarının Okunması
4 Triyaj Ders notlarının Okunması
5 KBRN Riskini Değerlendirmek Ders notlarının Okunması
6 Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak Ders notlarının Okunması
7 Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak Ders notlarının Okunması
8 Ara Sınav
9 Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak Ders notlarının Okunması
10 Personel Güvenliği Ders notlarının Okunması
11 Sorumluluk Kazanmak Ders notlarının Okunması
12 Yangın Önleme Ders notlarının Okunması
13 Yangınla Mücadele Etmek Ders notlarının Okunması
14 Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak Ders notlarının Okunması
15 Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak Ders notlarının Okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu1. Şelimen D. Acil Bakım. İstanbul: 3. Baskı, Yüce Yayım, 2004
2. Altıntop L, Karaaslan Y. Acil El Kitabı. Ankara: MD Yayıncılık, 2003
Diğer Kaynaklar