DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Yaşam Desteği * IAY   171 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Azade SARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAZADE SARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği sağlama ile igili bilgi ve becerilerin kazandırılması
Dersin İçeriği
1- Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri 2- Temel yaşam desteği 3- Havayolunu açma teknikleri 4- Entübasyon 5- Solunum desteği sağlamak 6- Oksijen tedavisinde kullanılan araçlar 7- Oksijen tedavisi 8- Katı cisme bağlı boğulmalarda ilkyardım ve acil bakım- erişkin, çocuk, bebek 9- Temel yaşam desteği- erişkin, çocuk, bebek

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
X
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
X
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
X
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
X
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
X
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
X
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Kaynak ders notları ve ders sunuları
2 Temel yaşam desteği Kaynak ders notları ve ders sunuları
3 Havayolunu açma teknikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları
4 Entübasyon Kaynak ders notları ve ders sunuları
5 Solunum desteği sağlamak Kaynak ders notları ve ders sunuları
6 Oksijen tedavisinde kullanılan araçlar Kaynak ders notları ve ders sunuları
7 Oksijen tedavisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
8 Ara sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları
9 Katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- erişkin Kaynak ders notları ve ders sunuları
10 Katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- çocuk Kaynak ders notları ve ders sunuları
11 Katı cisme bağlı boğulmalarda ilkyardım ve acil bakım- bebek Kaynak ders notları ve ders sunuları
12 Erişkinde temel yaşam desteği Kaynak ders notları ve ders sunuları
13 Çocukta temel yaşam desteği Kaynak ders notları ve ders sunuları
14 Bebekte temel yaşam desteği Kaynak ders notları ve ders sunuları
15 Defibrilasyon ve kardiyoversiyon Kaynak ders notları ve ders sunuları
16-17 Final haftası Kaynak ders notları ve ders sunuları

KAYNAKLAR
Ders Notu1-American heart association (AHA) 2- European ressusication council (ERC) 3- emedicine/medscape.com 4- Tintinallis´ Emergency Medicine a comprehensive study guide 5- Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu 6- Tüm Yönleriyle Acil Tıp; Dr.Zeynep Kekeç 7- Kardiyak Aciller; Dr.Salim Satar, Dr. Özgür Karcıoğlu 8- Güncel Acil Tıp Tanı ve Tedavi ; Dr.Salim Satar
Diğer Kaynaklar