DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 1 * IAS   101 1 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cem Yoksuler YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA TAŞCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spor yapan kişilere kondisyon kazanımlarını öğretmek kurtarma tekniklerini kazandırmak
Dersin İçeriği
Serbest yüzme tekniğiyle birlikte, suda kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve kullanım tekniklerinin verilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
X
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
X
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
X
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
X
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
X
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
X
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
X
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
X
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
X
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
X
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
X
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
X
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilere boş zamanlarında yüzme alışkanlığını kazandırmak. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
2 Yüzme ve can kurtarma teknikleri hakkında bilgi verilmesi. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
3 Serbest yüzme ön çalışmaları (ayak vurma çalışmaları) Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
4 Serbest yüzme ön çalışmaları (ayak vurma çalışmaları) Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
5 Serbest yüzme ön çalışmaları (kol çekme çalışmaları) Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
6 Serbest yüzme ön çalışmaları (kol çekme çalışmaları) Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
7 Suda yüzme çalışmaları. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
8 Ara Sınav Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
9 VİZE SINAVI VİZE SINAVI
10 Suya girmeden suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarma teknikleri. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
11 Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi suya girerek kurtarma teknikleri. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
12 Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi, kurtarma malzemeleriyle kurtarma teknikleri. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
13 Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi, kurtarma malzemeleriyle kurtarma teknikleri. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek
14 Konuların Genel Tekrarı Konuların Genel Tekrarı
15 Konuların Genel Tekrarı Konuların Genel Tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar