DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ambulans Ekipmanları * IAS   105 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülay HALİDİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLAY HALİDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye'de kullanılan ambulans ekipmanlarını ayırt edebilmektir.
Dersin İçeriği
1- Hastaların taşınmasında kullanılacak sedye türlerini uygulamak 2-Kazazedelerin sabitlenmesinde kullanılacak ekipmanları uygulamak 3-Hastaların aktarılmasında kullanılacak ekipmanı Uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ana sedye uygulaması Ders notlarının Okunması
2 Scoop sedye kullanım alanı ve uygulaması Ders notlarının Okunması
3 Vakum sedye kullanım alanı ve uygulaması Ders notlarının Okunması
4 Kombinasyon sedye kullanım alanı ve uygulaması Ders notlarının Okunması
5 Omurga Tahtası kullanım alanı ve uygulaması Ders notlarının Okunması
6 Vakalarla sedye uygulamaları Ders notlarının Okunması
7 Vakalarla sedye uygulamaları Ders notlarının Okunması
8 Ara Sınav
9 Boyun Ateli kullanım alanı ve uygulaması Ders notlarının Okunması
10 KED yeleği kullanım alanı ve uygulaması Ders notlarının Okunması
11 Şişme ateller kullanım alanı ve uygulaması Ders notlarının Okunması
12 Vakum ateller kullanım alanı ve uygulaması Ders notlarının Okunması
13 Traksiyon atelleri kullanım alanı ve uygulaması Ders notlarının Okunması
14 Vakalarla atel uygulamaları Ders notlarının Okunması
15 Vakalarla atel uygulamaları Ders notlarının Okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuEkşi A. Ambulans Kullanımı. 1.Baskı, Ankara:ÜBL yayınları, 2005.
Sofuoğlu MT, Erol RO, Topaçoğlu H. Ambulans Ekipleri Standardizasyonu. 1.Baskı, İzmir: Acil Ambulans Hekimleri Derneği Yayınları, 2009. Sarıkaya S,
Diğer Kaynaklar