DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Uygulama1 * IAY   261 3 6 8 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülay HALİDİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLAY HALİDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hastane öncesi alanda enfeksiyon kontrol yöntemlerini, hastaya veya yaralıya endike olduğu durumlarda mesane, oro/nazogastrik kateterizasyonu uygulama; hastanın veya yaralının durumuna uygun kurtarma-çıkarma tekniklerini, pozisyon vermeyi ve taşımayı sağlama; ambulansın kullanıma hazır hale getirilmesini ve bakımını-kontrolünü gerçekleştirme; ambulans sürüşüyle ilgili teknik beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
1. Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini Uygulama 2. Hasta veya Yaralıya Mesane Kateterizasyonu Uygulama 3. Şokta Acil Bakım Uygulama 4. Hasta veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Verme 5. Hastaya veya Yaralı Kurtarma Çıkarma Teknikleri 6. Tek Kişi ile Hasta veya Yaralı Taşımak 7. İki Kişi ile Hasta veya Yaralı Taşımak 8.Hastaya veya Yaralıya, Kliniğine Uygun, Sedye Seçimi Yapmak 9.Hastayı veya Yaralıyı Sedyeye Yerleştirmek 10. Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak 11. Ambulansı Tanımak ve Kullanıma Hazır Tutmak 12. Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
X
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
X
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
X
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
X
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
X
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
X
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
X
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
X
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
X
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
X
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
X
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Akışının Açıklanması
2 Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
3 Dezenfeksiyon *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
4 Hasta veya Yaralıya Mesane Kateterizasyonu Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
5 Şokta Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
6 Hastanın veya Yaralının Durumlarına Uygun Pozisyon Vermek *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
7 Hastayı veya Yaralıyı Kurtarma Çıkarma Teknikleri *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
8 Hastayı veya Yaralıyı Taşıma Teknikleri *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
9 Vize Sınavı *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
10 Hasta veya Yaralıları Taşımak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
11 Özellikli Travma Vakalarına Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
12 Ambulansı Tanımak ve Kullanıma Hazır Tutmak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
13 Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 1 *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
14 Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 2 *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
15 Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 3, Dersin Değerlendirilmesi *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama I Ders Sunumu Notları, 2013.
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar