DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stres Yönetimi * IAS   203 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülay HALİDİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLAY HALİDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hastane öncesi alana özgü olarak ortaya çıkabilecek iletişim niteliklerini ve stress faktölerini bilmek, bunlara yönelik etkin iletişim ve stressi yönetme becerisi kazanmaktır.
Dersin İçeriği
1.İletişim Öğeleri 2.İletişim Çeşitleri ve Şekilleri 3.Sağlık Sorunu Olan Bireylerle İletişim 4.Hasta Yakını ile İletişim 5.Engelli Bireylerle İletişim 6.Özel Durumlarda İletişim 7. Stress Kavramı, Kapsamı, Belirtileri 8.Stress Faktörleri 9.Stresi Önleme ve Kontrol Etme Yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Akışının Açıklanması
2 İletişim Öğeleri *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
3 İletişim Çeşitleri ve Şekilleri *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
4 Stress Kavramı, Kapsamı, Belirtileri *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
5 Stress Faktörleri *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
6 Stresi Önleme ve Kontrol Etme Yöntemleri *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
7 Sağlık Sorunu Olan, Öfke ve Panik Yaşayan Bireylerle İletişim Olgu Çalışması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
8 Ara Sınav *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
9 Vize Sınavı *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
10 Öfke, Panik ve Kayıp Yaşayan Hasta Yakını ile İletişim Olgu Çalışması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
11 Görme ve Zihinsel Engelli Bireyle İletişim Olgu Çalışması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
12 Konuşma ve İşitme Engelli Bireyle Olgu Çalışması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
13 Afetlerde Stress Yönetimi Olgu Çalışması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
14 Kaza ve Salgınlarda Stress Yönetimi Olgu Çalışması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
15 Toplumsal Olaylarda Stress Yönetimi Olgu Çalışması, Dersin Değerlendirilmesi *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Öncesi Alanda İletişim Becerisi ve Stress Yönetimi Ders Sunumu Notları, 2015.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1-Losyk B. Sakin Ol, Sinirlerine Hâkim Ol. Çevirmen Engin G. İstanbul: MESS Yayınları, 2006.
2-Rowshan A. Stres Yönetimi. Çevirmen Cüceloğlu Ş. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2000.
3-Özcan A. Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim. Ankara: Sistem Ofset, 2006.
4- Ekşi A. Kitlesel Olaylarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi. İzmir: Kitapana, 2015: 48-64, 113. 5-Ekşi A. Nükleer Kaza ve Saldırılarda Bütünleşik Kriz Yönetimi. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları Atatürk SHMYO Yayın No:5, 2014: 78-79. 6-Okutan M, Tengilimoğlu D. İş Ortamında Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Bir Alan Uygulaması. G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 2002; 3: 15-42. 7-Sağlıkta İletişim. Erişim: (http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sa%C4%9Fl%C4%B1kta%20Ileti%C5%9Fim.pdf) Erişim Tarihi: 20.07.2015