DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 4 IAS   202 4 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cem Yoksuler YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA TAŞCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sporun insan vücüduna kazanımlarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Antrenmanın temel amacını kavratmak. Vücut kaslarını ve eklemlerini çalıştırıcı ve kuvvetlendirici çalışmalara yönlendirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciye boş zamanlarında spor yapma alışkanlığını kazandırmak.
2) Dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmak
3) Antrenman nedir ve nasıl yüklenmeler yapılırı öğrenir.
4) Kas guruplarının çalıştırılmasını öğrenir.
5) Günlük yaşamda spor yapmayı öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
X
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
X
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
X
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
X
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
X
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
X
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
X
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
X
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
X
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
X
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
X
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
X
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beslenmenin önemi ve dengeli beslenme. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
2 Antrenmanın insan vücuduna yaptığı katkılar. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
3 Kondisyon geliştirici düz koşular ve açma germe hareketleri. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
4 Kondisyon geliştirici düz koşular ve açma germe hareketleri. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
5 Yardımcı malzemelerle vücut kas ve eklemlerini çalıştırıcı hareketler. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
6 Yardımcı malzemelerle vücut kas ve eklemlerini çalıştırıcı hareketler. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
7 Yardımcı malzemelerle vücut kas ve eklemlerini çalıştırıcı hareketler. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
8 VİZE SINAVI VİZE SINAVI Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Yardımcı malzemelerle vücut kas ve eklemlerini çalıştırıcı hareketler. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
10 Günlük yaşamda kısa süreli kas ve eklemleri çalıştırıcı hareketler. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
11 Günlük yaşamda kısa süreli kas ve eklemleri çalıştırıcı hareketler. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
12 Günlük yaşamda kısa süreli kas ve eklemleri çalıştırıcı hareketler. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
13 Günlük yaşamda kısa süreli kas ve eklemleri çalıştırıcı hareketler. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
14 Arttırmalı düz koşular. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
15 Arttırmalı düz koşular ve kombine hareketler. Kas gruplarına yönelik ön ısınma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
16-17 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI Anlatım
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar