DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği ve İletişim * IAS   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülay HALİDİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLAY HALİDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı etik, tıp etiği ve meslek etiği kavramlarını tanımlama, tıp etiği ilkelerini açıklama, hastane öncesi alanda ortaya çıkabilecek olası etik problemleri analiz etmektir.
Dersin İçeriği
Etik ve Ahlak Kavramları, Etik Sistemleri, Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler, Meslek Etiği, Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçları, Sosyal Sorumluluk

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik ve ahlak kavramları Ders notlarının Okunması
2 Etik ve ahlak kavramları Ders notlarının Okunması
3 Etik sistemleri Ders notlarının Okunması
4 Etik sistemleri Ders notlarının Okunması
5 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler Ders notlarının Okunması
6 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler Ders notlarının Okunması
7 Sağlık Profesyonelleri Hasta İlişkisinde Etik Öğeler Ders notlarının Okunması
8 Ara Sınav
9 Meslek etiği ve iletişim becerileri Ders notlarının Okunması
10 Meslek etiği ve iletişim becerileri Ders notlarının Okunması
11 Meslek etiği ve iletişim becerileri Ders notlarının Okunması
12 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları Ders notlarının Okunması
13 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları Ders notlarının Okunması
14 Sosyal sorumluluk Ders notlarının Okunması
15 Sosyal sorumluluk Ders notlarının Okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu1. Aydın E. Tıp Etiğine Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2001,
2.Adair, John (Çev. Ömer Çolakoğlu) (2006): Etkili İletişim. Yönetim Silahlarının en önemlisi. 3. baskı. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı
Diğer Kaynaklar