DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Acil Hasta Bakımı 2 * IAY   164 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLÇİN DAĞLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Acil Hasta Bakımı II dersinde; Hasta veya yaralıyı izlemek, ilaç uygulamak, enfeksiyon hastalıklarını değerlendirmek ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İlaç Uygulamak,Sindirim sistemi acilleri,Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak,Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak,Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak, Ürogenital Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlaç Uygulamalarına Giriş
2 İlaç Uygulamalarına Giriş Ders notlarının okunması
3 İlaç Uygulama Yöntemleri Ders notlarının okunması
4 İlaç Uygulama Yöntemleri Ders notlarının okunması
5 İlaç Uygulamalarını Yapmak Ders notlarının okunması
6 Sindirim sistemi acillerde Acil Bakım Uygulamak Ders notlarının okunması
7 Sindirim sistemi acillerde Acil Bakım Uygulamak Ders notlarının okunması
8 Ara Sınav
9 Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım (Sıvı elektrolit ve Asit Baz Dengesi) Ders notlarının okunması
10 Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım (Kan Gazı Okumak) Ders notlarının okunması
11 Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Ders notlarının okunması
12 Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak Ders notlarının okunması
13 Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak Ders notlarının okunması
14 Ürogenital Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak Ders notlarının okunması
15 Ürogenital Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu1. Ay F A. Temel Hemşirelik, Kavramlar,İlkeler, Uygulamalar. İstanbul Medikal Yayıncılık. 2. Baskı, İstanbul, 2008
2. Şelimen D. Acil Bakım. İstanbul: 3. Baskı, Yüce Yayım, 2004
Diğer Kaynaklar