DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Travma * IAY   166 2 6 6 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülay HALİDİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLAY HALİDİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜLAY HALİDİ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı travmayı tanımlama, travma sonucu etkilenen vücut bölgelerine ve sistemlerine uygun acil bakım müdahalelerini uygulama ve uygun transport şekillerini göstermektir.
Dersin İçeriği
1- Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak 2-Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak 3-Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 4-Kafa, Yüz ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 5- Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 6- Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 7- Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 8- Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 9- Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 10- Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak 11- Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1 12- Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2 13- Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
X
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
X
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
X
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
X
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
X
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
X
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
X
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
X
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
X
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
X
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Akışının Açıklanması
2 Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
3 Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
4 Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
5 Kafa, Yüz ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
6 Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
7 Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
8 Ara Sınav *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
9 Vize Sınavı *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
10 Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
11 Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
12 Özellikli Travma Vakalarına Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
13 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1 *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
14 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2 *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
15 Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak, Dersin Değerlendirilmesi *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1-Bledsoe BE, Benner RW. Critical Care Paramedic. New Jersey:Pearson Education, 2006. 2-Knoop KJ, Stack LB, Storrow AB. Atlas of Emergency Medicine. 2.Baskı, Spain:Mc Graw-Hill Companies, 2002. 3-Şelimen D, Özşahin A, Gürkan A, Taviloğlu K. Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı. İstanbul: Kuban Matbaa, 2008. 4-Travmalı Hastaya Hastane Öncesi Acil Bakım Travma Ekipmanlarının Uygulanması ve Hasta Taşıma. Paramedik Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Kitapçıkları No: 3. 5-Sofuoğlu MT, Erol RO, Topaçoğlu H. Ambulans Ekipleri Standardizasyonu. İzmir: Acil Ambulans Hekimleri Derneği Yayınları, 2009. 6- Sarıkaya S, Ay D, Özel G, Topaçoğlu H, Yenal S, Atilla R, Karcıoğlu Ö. Alanda Acil Bakım (Paramedikler İçin). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, 2010. 7- Heckman jD, Rosenthal RE, Worsing RA, McFee AS. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi. Çeviren Perek S. ve ark. Editör Minkari T. 2. Baskı, İstanbul: Mısırlı Matbaası, 1992.