DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Yaşam Desteğine Giriş * IAY   168 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Azade SARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAZADE SARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel ve ileri EKG ritimlerini tanılamak.
Dersin İçeriği
Kalbin iletim sistemi. Temel EKG dalgaları. Temel EKG ritimleri. İleri EKG ritimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
X
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
X
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
2 Kalbin iletim sistemi Ders notlarının ve sunuların okunması
3 Temel EKG dalgaları Ders notlarının ve sunuların okunması
4 Temel EKG dalgaları Ders notlarının ve sunuların okunması
5 Temel EKG ritimleri Ders notlarının ve sunuların okunması
6 Temel EKG ritimleri Ders notlarının ve sunuların okunması
7 Temel EKG ritimleri Ders notlarının ve sunuların okunması
8 Ara sınav Ders notlarının ve sunuların okunması
9 İleri EKG ritimleri Ders notlarının ve sunuların okunması
10 İleri EKG ritimleri Ders notlarının ve sunuların okunması
11 İleri EKG ritimleri Ders notlarının ve sunuların okunması
12 İleri EKG ritimleri Ders notlarının ve sunuların okunması
13 EKG örnekleriyle genel tekrar EKG örneklerinin incelenmesi
14 Acil durumlarda kullanılan ilaçların tanıtımı Ders notlarının ve sunuların okunması
15 Acil durumlarda kullanılan ilaçların tanıtımı Ders notlarının ve sunuların okunması
16-17 Final sınavı Ders notlarının ve sunuların okunması

KAYNAKLAR
Ders NotuPocket guide to ECG diagnosis, Edward K. Chung, 1996. Elektrokardiyografiye klinik bir yaklaşım, Prof.Dr.R.Tricot. Marriott´s Practical Electrocardiography, Galen S. Wagner, 10th edition.
Diğer Kaynaklar