DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek Ders notlarının okunması
2 Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek Ders notlarının okunması Tartışma
Örnek Olay
3 Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek Ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
4 Acil Sağlık Hizmetlerinin tarihsel süreci Ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
5 Türkiyede Ambulans donanımlarını ayırt etmek Ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Ambulans ve Acil sağlık araçları Ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Ambulans ve Acil sağlık araçları Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav
9 Türkiyede Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Türkiyede Acil sağlık hizmetleri formları Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İlk ve acil Yardım Teknikerinin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Görev Organizasyonu yapmak, Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Kendi güvenliğini sağlamak, Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Rol Oynama
15 Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuEkşi A. Kitlesel Olaylarda Hastane öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Akademik Yayınları serisi.2015.
Diğer Kaynaklar