DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil 1 SHS   215 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Meral KURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ASLICAN DEĞERLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel grammer konularını,meslekle ile ilgili kelimeleri,kalıpları,tanımları kullanmayı öğremek,meslekle ile ilgili temel ve orta düzeyde makaleleri,metinleri okuyabilmek ve yazabilmek,çeviri çalışmaları yapmak .
Dersin İçeriği
Temel gramer kuralları,temel zamanlar,edatlar,sıfatlar,zarflar,mesleki terminolojik kalıplar ve kelime bilgisi,çeviri ve makale örnekleri,yazılı ve sözlü iletişim çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bölümle ilgili cümleleri ve sık kullanılam kelimeleri, terminolojiyi ve kalıpları anlayabilmek
2) Karmaşık,tanıdık ve rutin durumlarda bilgi alışverişi yapabilmek
3) Bölümle ilgili metinlerin ana fikirlerini anlayabilmek
4) Bölümle ilgili konular üzerine metinler yazabilmek
5) Bölümle ilgili konularla bağlantılı tasvirsel metinler yazabilmek
6) Planlar ve fikirler üzerine açıklamalar ve sebep-sonuç çıkarımları yapabilmek
7) Dilin kullanıldığı bir alanda gelişen durumlarla baş edebilmek
8) Bölümle ilgili cümle ve metin çevirisi yapabilmek
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)