DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı, Tıbbi Terminoljiye giriş, tarihçe Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
2 Dilbilimsel açıdan tıp terimleri Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Tıp terminolojisinde ek, ön ek, son ek kavramları, eponim, akronim kelimeler, kısaltmalar Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Uluslar arası terimlerin ulusal dillere aktarılması (Alıntılama, Aktarma, Tercüme etme) Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Hasta takibinde kullanılan özel terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 Temel patolojik terimler, Temel semptomatik terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Temel anatomik terimler, İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Hareket sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Sinir ve endokrin sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Kardiyovasküler sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler. Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Solunum sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
13 Sindirim sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler. Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Boşaltım sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Genital sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1. Arslantaş D., Özbabalık D., Naçar M., Arslantaş A., Aslan D., Erol K., Adapınar B., Ünsal A. Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri ,Eskişehir, 2012.
2.Artuoğlu,M.A. ,Kaplan,A.,Yılmaz A.Tıbbi Terminoloji, Denge Matbaa, Ankara,2004.
Diğer Kaynaklar