DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi verilmesi tanışma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Isınma ve Hazırlık Etkinlikleri hazırlık Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
3 Sürece Hazırlık Etkinlikleri hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
4 Duyu Çalışmaları hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
5 Fotoğraftan doğaçlama hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
6 Nesnelerden Doğaçlama hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
7 Drama kavram, özellik, teknik ve süreçle ilgili makale okuma-değerlendirme makaleleri okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Ders Planı Örneği Uygulamaları ilgili literatürü okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Performans Değerlendirmesi
10 Ders Planı Örneği Uygulamaları hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
11 Ders Planı Örneği Uygulamaları hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
12 Bireysel Ders Planı Hazırlama literatürden plan ve drama süreci ile ilgili okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
13 Drama planlarının değerlendirilmesi hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Drama planlarının değerlendirilmesi hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 dönemin değerlendirilmesi hazırlık Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fulford, J.; Hutchings, M.; Ross, A.; Schmitz, H. (2001). İlköğretimde drama. (Çev. Leyla Küçükahmet, Hande Borçbakan, S. Sadi Karamanoğlu). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım