DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Drama IAS   103 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülay HALİDİ
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitimde dramanın ne olduğu ve kendi alanlarında nasıl yararlanacakları konusunda bilgi vermektir. Buna ek olarak bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Eğitimde dramanın ne olduğunu açıklama, ilişkili diğer kavramlarla (psiko drama, yaratıcı drama, drama-oyun, vb.) farklarını ortaya koyma,çocuklarla dramanın tarihçesi, eğitimde dramanın yapılandırılması ve aşamaları, yaş grupları ve uygulama alanlarına göre eğitimde drama, eğitimde dramanın ortamı, öğretmen nitelikleri, eğitimde drama teknikleri, değerlendirme, eğitimde dramanın kullanımına ilişkin örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) drama etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken noktaları kavrayabilme
2) dramada çocukların role girişini kolaylaştıran teknikleri kavrayabilme
3) Eğitimde dramanın aşamalarını yapılandırabilme
4) konu alanlarını dikkate alarak drama etkinliklerini kullanarak plan yapabilme
5) Dramada kullanılan belli başlı teknikleri açıklayabilme
6) Grupla çalışmaya istekli oluş
7) Kendi özelliklerinin farkında oluş
8) Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.
9) Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
10) Kendine güven duyma,karar verebilme becerilerinin gelişmesini sağlar.
11) Kendini ifade etmede güven kazandırır.
12) Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.
13) Hata yapama korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeye yarar.
14) İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir.
15) Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirir.