DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme 1 IAS   101 1 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cem Yoksuler YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CEM YOKSULER YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spor yapan kişilere kondisyon kazanımlarını öğretmek kurtarma tekniklerini kazandırmak
Dersin İçeriği
Serbest yüzme tekniğiyle birlikte, suda kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve kullanım tekniklerinin verilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere boş zamanlarında spor yapma alışkanlıkları kazandırmak.
2) Öğrenci su ve suyla ilgili konumları tanır.
3) Öğrenci serbest yüzmeyi öğrenir.
4) Öğrenci su yüzeyinde hareket etmeden durabilme yeteneğini kazanır.
5) Su ve suyla ilgili kurtarma malzemelerini tanır
6) Suda kullanılan kurtarma malzemelerinin kullanma yeteneğini kazanır.
7) Su içerisinde kurtarma malzemesi olmadan kurtarma tekniklerini öğrenir.
8) Boğulma tehlikesi geçiren kişiye yaklaşma becerisini kazanır.
9) Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sudan çıkarma becerisini kazanır.
10) Sudan çıkarılan kişiye müdahale ve pozisyon verme yeteneğini kazanır.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilere boş zamanlarında yüzme alışkanlığını kazandırmak. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
2 Yüzme ve can kurtarma teknikleri hakkında bilgi verilmesi. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
3 Serbest yüzme ön çalışmaları (ayak vurma çalışmaları) Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
4 Serbest yüzme ön çalışmaları (ayak vurma çalışmaları) Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 Serbest yüzme ön çalışmaları (kol çekme çalışmaları) Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
6 Serbest yüzme ön çalışmaları (kol çekme çalışmaları) Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Suda yüzme çalışmaları. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
9 VİZE SINAVI VİZE SINAVI Sözlü Sınav
10 Suya girmeden suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarma teknikleri. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
11 Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi suya girerek kurtarma teknikleri. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi, kurtarma malzemeleriyle kurtarma teknikleri. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
13 Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi, kurtarma malzemeleriyle kurtarma teknikleri. Konuyla ilğili araştırmalar yapılıp varsa sunumlar yapılıp gösterilecek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
14 Konuların Genel Tekrarı Konuların Genel Tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
15 Konuların Genel Tekrarı Konuların Genel Tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar