DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişiler Arası İlişkiler SHS   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sağlıklı kişilerarası ilişkilerde yer alan etkili iletişim beceri ve tekniklerini ele alır. Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin tam ve doğru olarak anlaşılabilmesine olanak sağlayan etkili iletişim kurma, ve toplumda, çalışma ortamında ekip arkadaşları ile sağlıklı kişilerarası ilişkiler başlatma ve sürdürme becerisini kazanmayı hedeflemetedir.
Dersin İçeriği
1. İletişimin Kavramsal Yönü 2. İletşimi etkileyen faktörler 3. Kendini Tanıma 4. Algılama 5. Etkin dinleme 5.Ben Dili 6. Atılganlık

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim kavramını tanımlama, sözlü ve sözsüz iletişimi açıklamao Sözsüz iletişim kanallarını listeleme ve sözsüz iletişimin önemini fark eder. İletişimi etkileyen etmenleri açıklar
2) Algılamanın iletişime etkisini belirtir
3) Kendini tanıma kavramını, kendini tanımanın ilişkileri nasıl etkileyeceğini ve kendini tanımayı arttırmanın yollarını açıklar
4) Dinleme ve işitme arasındaki farkı açıklar
5) Dinleme çeşitlerini listeler
6) Kendi dinleme davranışını değerlendirir ve kişilerarası ilişkilerde etkili dinleme davranışını kullanır
7) Ben dili ile geri bildirim verme becerisini kullanır
8) Empati kavramını açıklama ve empatik tepki verme becerisini kullanır
9) Girişken, saldırgan ve pasif davranışın özelliklerini sıralar
10) Girişken davranış becerisini kullanır
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
2 İletişimin Kavramsal Yönü Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
3 İletişimi Etkileyen Faktörler Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Kendini Tanıma Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Algılama I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Algılama II Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Empati Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Etkin Dinleme I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Etkin Dinleme II Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Etkin Dinleme III Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Ben Dili Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Atılganlık I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Atılganlık II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
15 Dersin Değerlendirilmesi Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav, Performans Değerlendirmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Özcan A. Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Ankara: Sistem Ofset Bas. Yay. San. Tic. Ltd. Şti. 2006.
2.Özer A.K. Ben Değeri Tiryakiliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 2008
3.Gordon T. Etkili Anne Baba Eğitimi. İstanbul: Profil Yayıncılık. 2009
4. Üstün B. ve Ark. Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi. İzmir: Okullar yayınevi. 2005