DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım SHS   126 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Toğrul NAĞIYEV
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, şokta, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, zehirlenmede ve diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili bilgi ve yeterlikleri kazandırmak
Dersin İçeriği
İlk yardım nedir. İnsan anatomisi ve sistemler, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, kanama, şok, yaralanmalar, koma, kemik kırıkları, yanıklar, donma, elektrik çarpması ve zehirlenme için ilk yardım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk yardımın temel ilkelerini tanımlar.
2) Temel yaşam desteğinin nasıl yapılacağını açıklar.
3) Şokta ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
4) Yaralanmalarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
6) Diğer acil durumlarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını açıklar.
7) Hasta veya yaralıların nasıl taşınacağını açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk yardıma giriş Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
2 İnsan vücudu ve sistemler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Solunum yardımı Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Solunum yardımı Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 Kanama ve şokta ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Yaralanmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Yanıklar, donma, sıcak çarpması, radyasyon ve elektrik çarpmasında ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Zehirlenme, yabancı cisimlerin yutulması, ısırıklar ve sokmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Bilinç bozukluğu ve kaybı ile ilgili durumlarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
13 Hasta ve yaralıların taşınması, Diğer önemli bilgiler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Çocuklarda temel yaşam desteği Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Spor yaralanmaları ve ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1-Seyahi A, Öztora S, İlkyardım El Kitabı, İnkilap Yayıncılık, 2002. 2-Özcan Ü, Türkeş C, İlkyardım Eğitimi, Aktüel Yayınları,1.Baskı, 2005.
Diğer Kaynaklar