DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ambulans Ekipmanları IAS   107 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülay HALİDİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLAY HALİDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, hastanın taşınmasında veya kazezedenin sabitlenmesinde kullanılması muhtemel ambulans ekipmanlarını tanımlamak, ekipmanların uygulanmasını etkin-etkili bir şekilde göstermektir.
Dersin İçeriği
1- Hastaların taşınmasında kullanılacak sedye türlerini uygulamak 2-Kazazedelerin sabitlenmesinde kullanılacak ekipmanları uygulamak 3-Hastaların aktarılmasında kullanılacak ekipmanı uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1- Travmaya uğramış kazazedelerin stabilizayonunun sağlanmasında kullanılabilecek sabitleyici ambulans ekipmanlarını açıklar.
2) 2- Hastalanmış veya travmaya uğramış kişilerin taşınmasında kullanılabilecek uygun ambulans ekipmanlarını tanımlar.
3) 3- Kazazedenin aktarılmasında kullanılabilecek ekipmanın özelliklerini belirtir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
X
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
X
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
X
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
X
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Akışının Açıklanması Anlatım
2 Ana Sedyenin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uygulaması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Anlatım
Benzetim
3 Scoop Sedyenin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uygulaması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Anlatım
Problem Çözme
4 Vakum Sedyenin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uygulaması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Kombinasyon Sedyenin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uygulaması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Anlatım
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
6 Omurga Tahtasının Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uygulaması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Anlatım
Problem Çözme
7 Vaka Örnekleriyle Sedye Uygulamaları 1 *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Problem Çözme
8 Ara Sınav *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Yazılı Sınav
9 Vaka Örnekleriyle Sedye Uygulamaları 2 *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Problem Çözme
10 Boyun Atelinin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uygulaması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Anlatım
Problem Çözme
11 KED (Kendrick Extrication Device) Yeleğinin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uygulaması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Anlatım
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
12 Havalı Atellerin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uygulaması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Anlatım
Problem Çözme
13 Vakum Atellerin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uygulaması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Anlatım
Örnek Olay
14 Traksiyon Atelinin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Uygulaması *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017. Anlatım
Örnek Olay
15 Vaka Örnekleriyle Sabitleyici Uygulamaları *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans Ekipmanları Ders Sunumu Notları, 2017.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar