DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sistem Fizyolojisi SHS   140 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan fizyolojisinin sistematik ve fonksiyonel olarak tanımlanması.
Dersin İçeriği
Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi , Sindirim Sistemi, Üriner Sistem, Endokrin Sistem ve Üreme Sistemi Fizyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinir sistemi fizyolojisini tanımlar
2) Kardiyovasküler sistem fizyolojisini açıklar
3) Solunum sistemi fizyolojisini tanımlar
4) Sindirim sistemi fizyolojisini tanımlar
5) Üriner sistemi fizyolojisini tanımlar
6) Endokrin sistemi fizyolojisini tanımlar
7) Üreme sistemi fizyolojisini tanımlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
X
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
X
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
X
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
X
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
X
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
X
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
X
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
X
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
X
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
X
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
X
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
X
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinir Sistemi Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları
2 Sinir Sistemi Fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları
3 Sinir Sistemi Fizyolojisi III Kaynak ders notları ve ders sunuları
4 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları
5 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları
6 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi III Kaynak ders notları ve ders sunuları
7 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi IV Kaynak ders notları ve ders sunuları
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Solunum Sistemi Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları
10 Solunum Sistemi Fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları
11 Solunum Sistemi Fizyolojisi III Kaynak ders notları ve ders sunuları
12 Sindirim sistemi fizyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
13 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
14 Endokrin Sistemi Fizyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
15 Üreme Sistemi Fizyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar