DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoloji * ISB   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan KAVUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HAKAN KAVUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, bitki hücrelerinde meydana gelen metabolik olayların temelini öğretmek, hücre organellerinin yapısını ve fonksiyonunu; doku çeşitleri ve organlarının anatomisini ve tüm bitki gruplarının üremelerini karşılaştırarak öğretmek, canlıları temel özellikleri açısından sınıflandırarak anlatmak, botanik biliminin temel konularını öğrencilere kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Biyoloji bilimine giriş, Canlılar dünyası, Canlıların temel bileşenleri, Canlılar arasındaki ilişkileri, temel biyolojik olaylar,

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
X
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
X
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
X
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
X
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoloji Tarihi Konu ile ilgili kaynak okuma
2 Canlı ve Cansız Kavramları Konu ile ilgili kaynak okuma
3 Protoplazmanın Yapısı Konu ile ilgili kaynak okuma
4 Nükleotidler (DNA ve RNA) Konu ile ilgili kaynak okuma
5 Hücre Zarı ve Organller Konu ile ilgili kaynak okuma
6 Kromozomların yapısı Konu ile ilgili kaynak okuma
7 Hücre Bölünmeleri Konu ile ilgili kaynak okuma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynak okuma
9 Canlılarda Dokular Konu ile ilgili kaynak okuma
10 Fotosentez Konu ile ilgili kaynak okuma
11 Canlıların Sınıflandırılması Konu ile ilgili kaynak okuma
12 Üreme Çeşitleri Konu ile ilgili kaynak okuma
13 Canlılarda Gelişme Konu ile ilgili kaynak okuma
14 Segmentasyon Konu ile ilgili kaynak okuma
15 Biyolojinin İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Yeri Konu ile ilgili kaynak okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynak okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar