DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Hastalıkları * ISG   103 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayten ESER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı iş sağlığı meslek hastalıklarının temel kavramlarını tanımlama, işçi sağlığını etkileyen ve çalışma ortamından kaynaklanan hastalıklar, önemi, risk grupları, koruyucu yöntemler ve ilk yardımda iş sağlığı uzmanın rolünü kavrama, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik sistematik bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Akciğer hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, Şiddetli travma, kalp hastalıkları, sinir hastalıkları, gürültüye bağlı işitme kaybı, dermatolojik hastalıklar, psikolojik hastalıklar, meslek hastalıklarını oluşturan faktörler, meslek hastalıklarından alınacak tedbirler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
X
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
X
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
X
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
X
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, yıllık program, çalışma şekli ile ilgili ön bilgi, temel tanımlar, meslek hastalıkları ile ilgili istatistikler İlgili notların okunması
2 Meslek hastalıklarının tarihçesi İlgili notların okunması, genel tekrar
3 Türkiye de meslek hastalıklarına bakış İlgili notların okunması, genel tekrar
4 Mesleki solunum sistemi hastalıkları ve pnömokonyoz İlgili notların okunması, genel tekrar
5 Mesleki kan hastalıkları ve mesleki kanserler İlgili notların okunması, genel tekrar
6 Mesleki dolaşım sistemi ve sindirim sistemi hastalıkları İlgili notların okunması, genel tekrar
7 Mesleki deri hastalıkları ve bulaşıcı hastalıklar İlgili notların okunması, genel tekrar
8 Arasınav İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık
9 Kas-iskelet sistemi hastalıkları İlgili notların okunması, genel tekrar
10 Sinir sistemi ve üriner sistem hastalıkları İlgili notların okunması, genel tekrar
11 Mesleki psikolojik hastalıklar ve mesleki işitme kayıpları İlgili notların okunması, genel tekrar
12 Meslek hastalığına neden olan etmenler İlgili notların okunması, genel tekrar
13 Meslek hastalıklarında tıbbi ve yasal tanı süreci, meslek hastalığı bildirimi İlgili notların okunması, genel tekrar
14 Meslek hastalıklarından korunma yöntemleri İlgili notların okunması, genel tekrar
15 Meslek hastalıklarında ilk yardım İlgili notların okunması, genel tekrar
16-17 Yarıyıl sınavı İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar