DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güv. Yön. Sis. ISG   112 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin temel bileşenleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde kullanılan ulusal ve uluslararası standartlar hakkında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Gelişimi, Avrupa Birliği ve Dünyadaki İSG Yönetim Sistemi Uygulamaları ve Bu Alandaki Kuruluşlar, Türkiye'deki Gelişmeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İSG ile ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
2) İş sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3) Türkiyede ve dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini karşılaştırma becerisi
4) Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri sanal ortamda nasıl takip edeceğini bu bilgileri nasıl kullanabileceğini öğrenme.
5) ulusal ve uluslar arası kuruluşların yaptırımları hakkında bilgi sahibi olmak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İşleyiş Planının Aktarılması, Tanışma, Giriş, ders notları 1 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
2 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Gelişimi, Avrupa Birliği'nde İSG Yönetim Sistemi Uygulamaları ders notları Anlatım
3 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Gelişimi, Avrupa Birliği'nde İSG Yönetim Sistemi Uygulamaları devam ders notları 2 Anlatım
4 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri: Terimler ve Temel Kavramlar, TS OHSAS 18001,ISO 9001, ISO 14001 ve ILO-OSH 2001 arasındaki ilişkilerin incelenmesi ders notları Anlatım
5 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri: Terimler ve Temel Kavramlar, TS OHSAS 18001,ISO 9001, ISO 14001 ve ILO-OSH 2001 arasındaki ilişkilerin incelenmesi devam ders notları 3 Anlatım
6 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Politikaları, İş sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu, Haklar ve Sorumluluklar, Yasal Yükümlülükler ders notları 3 Anlatım
Örnek Olay
7 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ders notları Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav ara sınav Yazılı Sınav
9 İş sağlığı ve İş Güvenliği faaliyetleri ile işletme faaliyetlerinin entegrasyonu; İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri ve Planlama Faaliyetleri Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi devam ders notları 4 Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
10 İç denetim, Yönetimin Gözden Geçirmesi, Eğitim ve İletişim, Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki ders notları 5 Anlatım
11 Performans İzleme, Olay Bildirimi ve Soruşturması, Çalışma ortamını iyileştirme faaliyetleri, ders notları 6 Anlatım
12 Türkiye'ninde onayladığı ILO sözleşmeleri ve tavsiye kararlarının açıklanması ders notları 7 Anlatım
Soru-Cevap
13 Dünya Sağlık Örgütü ve İş Güvenliği Yaklaşımı ders notları 7 Anlatım
Yazılı Sınav
14 Genel Tekrar ders notları Anlatım
15 Genel Tekrar ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar