DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim Sistemlerine Giriş * ISG   113 1 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayten ESER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yönetim bilimi ile ilgili temel kavramları tanımlama, yönetim biliminin gelişimini ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisini anlamak, çalışma yaşamındaki tüm mekanizmalarda yönetim bilimi tekniklerini kullanma becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Yönetim biliminin amacı, yönetimin sınıflandırılması, diğer bilim dalları ile ilişkisi, yönetim biliminin tarihçesi, yönetimin temel fonksiyonları, bağlantı süreçleri, yönetimde karar alma, halkla ilişkiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tanımlar, yönetimin amacı ve sınıflandırılması İlgili notların okunması
2 yönetim biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi İlgili notların okunması, genel tekrar
3 Yönetim biliminin tarihsel gelişimi İlgili notların okunması, genel tekrar
4 Yönetimin temel fonksiyonları I: Planlama-1 İlgili notların okunması, genel tekrar
5 Yönetimin temel fonksiyonları I: Planlama-2 İlgili notların okunması, genel tekrar
6 Yönetimin temel fonksiyonları II: Örgütleme-1 İlgili notların okunması, genel tekrar
7 Yönetimin temel fonksiyonları II: Örgütleme-2 İlgili notların okunması, genel tekrar
8 Arasınav İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık
9 Yönetimin temel fonksiyonları III: Yöneltme ve etkileme İlgili notların okunması, genel tekrar
10 Yönetimin temel fonksiyonları IV: Kontrol-1 İlgili notların okunması, genel tekrar
11 Yönetimin temel fonksiyonları IV: Kontrol-2 İlgili notların okunması, genel tekrar
12 Bağlantı süreçleri I: Karar verme İlgili notların okunması, genel tekrar
13 Bağlantı süreçleri II: İletişim İlgili notların okunması, genel tekrar
14 Yönetimde karar alma İlgili notların okunması, genel tekrar
15 Halkla ilişkiler İlgili notların okunması, genel tekrar
16-17 Yarıyıl sınavı İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar