DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği II * ISG   116 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayten ESER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik enerjisi tanımı ve elektrikle ilgili risk etmenleri hakkında bilgi vermek, elektrikle çalışmalarda alınması gereken önlemler, statik elektrik, topraklama, yıldırımdan korunma, sağlık ve güvenlik açısından gerekli olan kontrolleri ve korunma yöntemlerini öğretmek, ekranlı araçlarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkında bilgi vermek, elektrikle ilgili çalışmalarda ilk yardım konularında eğitim verebilme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Giriş, temel bilgi ve kavramlar, elektrikle çalışmalarda riskler ve elektrik kazalarında etkili olan faktörler, çarpılma ve elektrik kazalarının oluşum nedenleri ve alınması gereken önlemler, yıldırımlara karşı alınması gereken önlemler ve yıldırımdan korunma sistemleri, yüksek gerilim iletimi, yüksek gerilimle yapılan çalışmalarda alınması gereken önlemler, patlama riski olan ortamlarda elektrik tesisatı ve iş güvenliği önlemleri, elektrikli el aletlerinde iş güvenliği önlemleri, elektrik kaynak makinelerinde güvenlik, ekranlı araçlarda iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
X
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
X
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
X
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, elektriğin yeri, önemi ve tanımlar İlgili notların okunması
2 Elektrik enerjisi ve elektrik akımının özellikleri İlgili notların okunması, genel tekrar
3 Elektromanyetizma, doğru akım, alternatif akım ve transformatör İlgili notların okunması, genel tekrar
4 Elektrikle çalışmalarda riskler ve elektrik kazalarında etkili olan faktörler İlgili notların okunması, genel tekrar
5 Çarpılma ve elektrik kazalarının oluşum nedenleri ve alınması gereken önlemler İlgili notların okunması, genel tekrar
6 Yıldırımlara karşı alınması gereken önlemler ve yıldırımdan korunma sistemleri İlgili notların okunması, genel tekrar
7 Yüksek gerilim iletimi; elektrik iletimi İlgili notların okunması, genel tekrar
8 Arasınav İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık
9 Yüksek gerilim iletimi; transformatör merkezleri ve alınacak önlemler İlgili notların okunması, genel tekrar
10 Yüksek gerilimle yapılan çalışmalarda alınması gereken önlemler İlgili notların okunması, genel tekrar
11 Patlama riski olan ortamlarda elektrik tesisatı ve iş güvenliği önlemleri İlgili notların okunması, genel tekrar
12 Elektrikli el aletlerinde iş güvenliği önlemleri İlgili notların okunması, genel tekrar
13 Elektrik kaynak makinelerinde güvenlik İlgili notların okunması, genel tekrar
14 Ekranlı araçlarda iş sağlığı ve güvenliği İlgili notların okunması, genel tekrar
15 Elektrik kazalarında ergonomik önlemler ve ilk yardım İlgili notların okunması, genel tekrar
16-17 Yarıyıl sınavı İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar