DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği Kültürü ISG   117 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş hayatında çalışan sağlığı ve güvenli çalışma ortamı bilinci oluşturmak.
Dersin İçeriği
İSG yasal mevzuatı hakkında temel bilgiler, İş ortamında sağlık ve güvenliği tehdit eden potansiyel ve mevcut, Mevcut veya potansiyel tehlike ve risklerden korunma ve önleyici tedbirler, İş kazası ve meslek hastalıkları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İSG temel yasaları ve yönetmelikleri hakkında bilgi
2) İSG'deki görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili bilgiler
3) Güvensiz koşullardan ve güvensiz davranıştan kaçınma bilinci
4) İşyerinde sağlığınız ve güvenliğiniz için potansiyel ve fiili tehlikeleri tanımak
5) İşyeri ve önleyici politikalardaki olası veya gerçek tehlike ve risklerin güvenliği
6) İş kazaları ve meslek hastalıkları
7) İSG yönetim sistemleri
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar, İSG güvenlik kültürü ders notları Anlatım
2 İSG yasal mevzuat, Türkiye de ve dünyada İSG ders notları Anlatım
3 İSG kurulları, İSG Yönetim sistemleri ders notları Anlatım
4 Çalışma ortamında tehlike kaynakları, güvensiz davranış ve güvensiz hareketler ders notları Anlatım
5 İş kazaları ve İSG politikası ders notları Anlatım
6 İşyerlerinin sınıflandırılması: Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işler ders notları Anlatım
7 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliği ders notları Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav ara sınav Yazılı Sınav
9 Kapalı ve açık çalışma ortamlarında İSG ders notları Anlatım
10 Kimyasal, fiziksel, Biyolojik psikolojik ve ergonomik tehlike kaynakları ve korunma tedbirleri ders notları Anlatım
11 İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları. Çalışma yaşamında özel risk grupları ve çalışma esasları ders notları Anlatım
12 İşyeri gözetimi; mevcut ve potansiyel riskler, risk yönetimi ve risk analizleri ders notları Anlatım
13 Acil durum yönetimi ve acil eylem planları ders notları Anlatım
14 Meslek hastalıkları ders notları Anlatım
15 genel tekrar ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar