DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim * ISG   119 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayten ESER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim ile ilgili kavramları tanımlama, sözlü ve sözsüz iletişim teknikleri yardımıyla çalışma hayatında doğru iletişim kurma ve topluluk önünde konuşma becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
İletişim kavramı ve iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi ve örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, uluslararası ve kültürlerarası iletişim

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, iletişimin tanımı, önemi ve amacı İlgili notların okunması
2 İletişim süreci ve öğeleri İlgili notların okunması, genel tekrar
3 İletişim ilkeleri İlgili notların okunması, genel tekrar
4 İletişim Bağlamı İlgili notların okunması, genel tekrar
5 Sözlü iletişim kavramı ve önemi İlgili notların okunması, genel tekrar
6 Topluluk önünde konuşma İlgili notların okunması, genel tekrar
7 Sözsüz iletişim İlgili notların okunması, genel tekrar
8 Arasınav İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık
9 Sözsüz iletişim kodları İlgili notların okunması, genel tekrar
10 Vücut dili İlgili notların okunması, genel tekrar
11 Bireyler arası iletişim İlgili notların okunması, genel tekrar
12 Grup iletişimi ve örgüt kavramı İlgili notların okunması, genel tekrar
13 Çevrim içi iletişim İlgili notların okunması, genel tekrar
14 Uluslararası iletişim İlgili notların okunması, genel tekrar
15 İletişim tarzları İlgili notların okunması, genel tekrar
16-17 Yarıyıl sınavı İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar